SIANLIHATUOTANNON EU-TUKI

EU:n sianlihantuotannolle tarjoama markkinatukituki on sisätiloissa tapahtuvan kasvatuksen ja valmisrehuruokinnan vuoksi rajoitettua. Esimerkiksi suoraa tukea siankasvatukselle ei ole saatavilla. Markkinasuuntautuneen tuotannon vuoksi kasvatuksen vaikeuksilla on enemmän yhteyttä ympäristövaikutuksiin kuin varsinaiseen yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Tuki, jota sianlihantuotantoon myönnetään, on pääasiassa satunnaisesti annettavaa yksityisten varastoinnin tukea. Tätä myönnetään kun markkinatilanne sitä vaatii. Mikäli jossain on sianlihatuotteiden ylijäämää, voidaan niiden markkinoilta poistamiseen tarjota EU-tukea. Niiden lisäksi kauppaan vaikutetaan WTO:n tuontitullitason säätämisellä, millä taataan riittävän hyvä pääsy markkinoille. Tukien saamiseen vaikuttaa myös EU:n vuoden 2008 päätös siitä, että tuki maksetaan vuodesta 2009 alkaen irrallaan tuotannosta. Myöntäminen perustuu jatkossa tilakohtaisiin vientimääriin.
EU:n eläinsuojelumääräysten kiristyminen vuonna 2003 johti sikalarakentamisen ja investointituen ehtojen muuttumiseen. Emakoiden karsinan lattiapinta-alan täytyy olla 2,25 m2, ja siitä 1,3 m2 alustaa. Määräys on voimassa kaikille sikaloille vuoteen 2013 mennessä.