LÄHTEET


Maaseutukeskusten liiton julkaisuja nro. 979. 2002. Nauta- ja sikatilan olosuhdeopas. Otavan kirjapaino. Keuruu.

Juuka, J., Maijala, K., Mäki-Tanila, A., Mäntysaari, E., Ojala, M. ja Syväjärvi, J. 1999. Kotieläinjalostus. Gummerrus kirjapaino.

Suomen ympäristö 564. 2002. Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa. Ympäristönsuojelu. Suomen ympäristökeskus.

Faba jalostus [www-dokumentti]. http://www.faba.fi/sika/ (Luettu 2.4.2009).

http://www.ruokatieto.fi/finfood/ffom.nsf/0/1841524E9A7137AAC22565F4003FA6C5?opendocument&lng=Suomi&sh=Kaikille&cat1=Ylli&cat2=Maatila&cat3=Kotiel%C3%A4imet&cat4=Sika&cat5=Sikarodut%20ja%20sianjalostus

https://www.sikava.fi/sikarekisteri/index.php

http://www.koiranjalostus.fi/BLUP.html

http://www.snellman.fi/pdf/MPinfo_03_2005.pdf

http://www.farmit.net/farmit/fi/02_kotielain/03_sika/index.jspsethesis.helsinki.fi/julkaisut/ela/sarjat/julkaisuja/3/emakkosi.pdf

http://www.mavi.fi/attachments/maaseutufi/5zFHFDdEc/891079_sikatila_LR.pdf

Leo Puumala, Maija Yliaho & Hanna Teräväinen. 2004. Nauta- ja sikatilan ruokintastrategia. Proagria. Helsinki.
Paula Hietikko & Laura Hänninen. 2001. Luomunaudan ja -sian ruokinta ja hoito. Maaseutukeskusten liitto. Helsinki.
Kasvavan siitossian ruokinta. [www-dokumentti] www.farmit.net.
Sika. [www-dokumentti] Wikipedia.org
Eu-määräykset. [www-dokumentti] http://ec.europa.eu/agriculture/publi/fact/meat/2004_fi.pdf
Tietopaketit. Tuotantoeläinten hyvinvointi. [www-dokumentti] http://www.mtt.fi.