LIHASIKALA

Lihasikalassa on otettava huomioon, että hyvät olosuhteet vaikuttavat positiivisesti sioista saatavaan katteeseen eli tuottoon. Karsinoissa olevien eläinten määrä, riittävä ilmastointi ja ruokinta on oltava kohdallaan.
Alle 300 sian lihasikalassa kasvatus voidaan suorittaa yhdessä tilassa, mutta sitä suuremmissa yksiköissä on tarpeellista kasvatus suorittaa erillisillä 150-250 sian osastoilla. Kullekin osastolle olisi hyvä päästä kulkemaan niin, ettei tarvitse kulkea toisten osastojen läpi. Osastot jaetaan vielä karsinoihin, joissa suositeltava eläinmäärä on 10 sikaa.
Siat voidaan kasvattaa joko puoliritiläkarsinoissa tai kokoritiläkarsinoissa joista puoliritiläkarsina on yleisempi mutta ajansäästön vuoksi myös kokoritiläkarsinat ovat yleistyneet suuremmissa sikaloissa.
Lihasikalan lanta käsitellään pääasiassa lietteenä.


PUOLIRITILÄKARSINAT

Puoliritiläkarsinassa kiinteä osa on yleensä ruokintakaukalon vieressä. Jako voidaan tehdä joko niin, että ritilä sijaitsee seinän vieressä ja kiinteä osa hoitokäytävän puolella tai niin, että jako on tehty hoitokäytävään nähden poikittain. Tällöin hoitokäytävän olisi hyvä olla karsinoita hieman korkeammalla, jolloin voidaan välttää lannan kulkeutuminen hoitokäytävälle.

KOKORITILÄKARSINAT

Kokoritiläkarsinat ovat yleistyneet suurissa (esim. yli 1000 sian) sikaloissa helpottamaan sikalan työmäärää. Koska kiinteää lattiaa ei ole, osastojen pesu helpottuu. Kokoritiläkarsinan ehdottomasti huonoin puoli on sen kuivikkeettomuus, jolloin sikojen häiriökäyttäytymistä voidaan pyrkiä estämään kiinnittämällä enemmän huomiota muihin tekijöihin kuten eläintiheyteen ja ilmastointiin.


LASTAUSOSASTO

Lastausosaston koko riippuu siitä, kuinka paljon kerrallaan eläimiä myydään. Jos eläimiä on lastausosastolla useampia, sen täytyy olla jaettavissa erillisiin osastoihin, jotta vältytään eläinten välisiltä yhteenotoilta.
Myös lastaustilassa tulee olla erillinen lannanpoisto, ilmastointi sekä vesipisteet. Lastauksen ajaksi osastolla tulisi olla ylipainepuhallin, jolloin taudinaiheuttajat eivät kulkeudu lastattaessa teurasautosta sikalaan päin.
Erillinen lastausosasto on myös yksi tärkeimpiä taudinehkäisijöitä. Muiden sikaloiden eläinten kanssa tekemisissä olevat henkilöt kuten välitys- ja teurasautonkuljettajat saadaan pidettyä eristyksissä tuotantotiloista.


KARANTEENIOSASTOT

Sikalaan voidaan rakentaa myös ns. karanteeniosastot, joista ei saa olla ilma, kulku- eikä lantayhteyttä muihin osastoihin mutta kuitenkin niin, että myös karanteeniosastolla on riittävä ilmastointi sekä valaistus.
Karanteeniosaston tarkoituksena on seurata, ettei uudiseläinten mukana mahdollisesti joko toiselta tilalta tai kuljetuksesta tulevia tauteja.
Taudin puhkeaminen voidaan todeta viemällä uudiseläinten sekaan karanteeniosastolle muutama porsas ja seurata niiden avulla mahdollista tartuntaa vähintään 30 päivän ajan. Karanteeniosastolla tulisi olla tilaa 3-4 m2/eläin. Karanteeniosaston lantaa ei saa päästää sikalan sisälle lantakouruun vaan se on johdettava suoraan lantavarastoon.