Sianjalostus

Sikojen pitämisen päätavoitteena on lihan tuottaminen kustannus tehokkaasti. Tärkein jalostustavoite on sian kasvunopeus, eli aika jonka aikana sika saavuttaa teuraspainonsa. Sen avulla voidaan myös määrittää sian rehuhyötysuhde ja hoitokustannukset. Toinen tärkeä asia on sikojen hedelmällisyys, johon kuuluu pahnuekoko, eli kuinka monta porsasta syntyy yhdellä porsimiskerralla, emakon porsimisikä, eli milloin emakko porsii ensimmäisen kerran ja porsimisväli joka kertoo kuinka usein emakko saa poikaset. Jalostuksessa pyritään pienentämään teurastappiota, lisäämään lihasmassaa ja pienentämään silavan määrää. Sian terveysominaisuuksien parantaminen ja lihanlaadun tarkkaileminen