SIKALATYYPIT

Tuotannon mukaan sikalat voidaan jakaa eri sikalatyyppeihin:
Emakkosikala eli porsitussikala on erikoistunut porsaiden tuottamiseen.
Liha- eli kasvatussikala kasvattaa porsaita lihantuotantoa varten.
Yhdistelmäsikala porsittaa itse omat emakkonsa ja kasvattaa omat porsaansa aina teuraskokoon saakka
Jalostus- ja siitossikalat tuottavat jalostuseläimiä muille sikaloille.

PIHATTOSIKALAT

Pihattosikaloissa siat saavat vapaasti liikkua omilla osastoillaan. Pihatot voidaan jakaa sisäkasvatus- ja ulkokasvatuspihattoihin. Pihatossa on ruokarauhan takaavat häkit, erillinen makuualue ja sontimisalue. Eläimet on jaettu noin kymmenen eläimen karsinoihin. Pihatot ovat yleensä jaettu eri osastoihin. Hyvin suunnitellussa pihatossa eläimellä on mahdollisuus rehun, veteen ja lepoon ilman turhaa stressiä. On olemassa useita erityyppisiä pihattoja ja / tai niiden välimuotoja.
Tässä yleisimmin käytetyt pihattotyypit:

Purupohjapihatossa emakot ovat 50 – 60 cm paksun purukerroksen päällä, jonka vähimmäisleveydeksi on määritelty viisi metriä. Kuivaan puruun on sekoitettu ilmavuuden lisäämiseksi esim. haketta, jolla saadaan kompostoituminen hyvin alkuun. Puruun käytetty puu ei saa olla peräisin käsitellystä puusta, koska puun kyllästeaineet voivat syötynä aiheuttaa sioille helmällisyysongelmia. Purupohjan on oltava tarpeeksi leveä, jotta purut voidaan säännöllisesti kääntää koneella. Jos purupohjan päällä on useita karsinoita, puhdistustyön helpottamiseksi olisi tärkeää, että karsinoiden väliset portit avautuisivat ja sulkeutuisivat helposti. Eläinten määrä vaikuttaa siihen kuinka usein pohja täytyy kääntää ja kuinka usein se vaihdetaan kokonaan. Karsinoiden märissä kohdissa kääntämistä tarvitaan useammin kuin kuivissa paikoissa, puruja lisätään tarpeen vaatiessa. Hyvin hoidettu purupohjapihatto on eläimien hyvinvoinnin kannalta erinomainen ratkaisu. Pihatto on viihtyisä ja hiljainen, eläimet saavat tonkia vapaasti, eläimillä ei ole jalkavaivoja ja kosteuden ollessa sopiva, sikalassa ei juurikaan ole kärpäsiä. Jotta eläimet eivät syö liikaa puruja on suositeltaa, että niille annetaan päivittäin olkea syötäväksi. Purupohjapihatot lihasikojen kasvatuksessa eivät ole olleet taloudellisesti järkeviä.

Olkipohjapihatossa eläimet oleilevat paksun olkikerroksen päällä. Olkopohjapihatossa käytettävän oljen on oltava hyvälaatuista, koska homeisten olkien homemyrkyt saattavat aiheuttaa hedelmöittymisongelmia. Olkipohjapihatto vastaa ominaisuuksiltaan purupohjapihattoa eläinten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. Olkea lisätään karsinoihin päivittäin ja koko sikala tyhjennetään vuosittain. Runsas olkien käyttö mahdollistaa kylmäpihaton, mutta edellytyksenä on, että pohja pysyys kuivana ja eläimet voivat kaivautua olkien alle suojaan kylmällä ilmalla. Olkipihattojen ongelmana on sen työläys ja joissain alueilla oljen vaikea saatavuus.
Kuivikepihatto, jossa on lantakouru tai osaritilä. Olki - tai purupohjapihattoon on lisätty ruokinta-alueelle ja lantakäytävälle kovapohjainen alusta. Kuivitettu alue voi olla edellisten kaltainen tai sitten vähemmän kuivitettu, mutta useammin puhdistettava. Kuivitettu makuualusta voidaan erottaa ritilästä matalalla kynnyksellä. Ruokinta-alueella on ruokintakaukalo, jossa voi olla myös yksilölliset häkit takaportilla sen yhteydessä. Takaportilla varustetut ruokintahäkit helpottavat karsinoiden puhdistamista ja kääntöä. Kovapohjainen alusta kuluttaa sikojen sorkkia juuri sopivasti, jotta ne eivät kasvaisi liikaa. Jalkavaurioden estämiseksi ritilän raot eivät saa olla liian suuret eivätkä liian pienet, suositeltu rakoväli on 2,2 – 2,5 cm ja palkin leveys 6,5 – 10 cm.

Rakolattiapihatossa on putkilannanpoisto ja noin 1,5 neliötä jaloittelu tilaa emakkoa kohden. Eläinten tilan vähyys voi johtaa siihen, että eläimet ovat suurimman osan ajasta ruokintahäkissä. Useamman eläimen jaloitellessa yhtäaikaa, ahtaus voi johtaa tappeluihin. Pihatoiden hyvät puolet jäävät rakolattiapihatoissa vähäisiksi. Putkilannoitus estää myös kuivikkeiden käytön, joka lisää myös häiriökäyttäytymistä. Eläinten kannalta rakolattiapihatto ei ole paras ratkaisu.