TERVEYS JA TAUDIT

Yleisimmät sikojen terveysongelmat liittyvät joko hedelmällisyyteen tai jalkoihin.
Jalkavaivat ovat monisyisiä ja johtuvat useista eri tekijöistä kuten alustasta, ruokinnasta tai perinnöllisistä tekijöistä. Sorkkien sairaudet, tapaturmat, revähdykset ja haavat sekä niveltulehdukset yleistyvät ritiläalustalla verrattuna kiinteään alustaan ja puhtaudesta on pidettävä huolta.

Huonosti puhdistetulla alustalla itävät erilaiset bakteerit aiheuttavat sorkkien tulehduksia, jotka voivat kohtalokkaasti levitä myös ylemmäs jalkoihin. Tällaiset yksilöt joudutaan useasti lopettamaan. Alusta ei saa myöskään olla liian karkea, epätasainen tai liian pehmeä. Karkea ja epätasainen alusta vaurioittaa sorkkien sarveisainetta, jolloin bakteerit pääsevät sisälle sorkkiin. Liian pehmeällä alustalla sorkat kasvavat liian pitkiksi, jolloin niitä täytyy säännöllisesti leikata tai ne vääntävät sian jalkoja vääriin asentoihin.

Siat kärsivät myös joko bakteerien tai erilaisten tapaturmien aiheuttamista niveltulehduksista.
Niveltulehduksia voidaan estää pitämällä huoli lattian kunnosta niin, että liukastumis- ja kaatusmisriskit minimoidaan ja sian lihaskunnosta pidetään huoli. Hyvin kehittyneet lihakset tukevat niveliä ja näin ollen ehkäisevät niveltulehduksien vaaraa.

Karsinan hygienia on oleellisessa osassa myös porsimisvaiheessa. Likainen porsimiskarsina, jossa emakko joutuu makaamaan omien ulosteidensa päällä, voi johtaa kolibakteerin aiheuttamaan utaretulehdukseen. MMA-syndrooman, maitokuumeen riskiä nostavat usein stressitekijät kuten kuumuus, rauhattomuus tai kuivikkeen puute pesäntekoa varten. Myös riittävä veden ja rehun saanti täytyy turvata.

Kolibakteerit aiheuttavat myös virtsatietulehduksia. Varsinkin vanhemmat, huonojalkaiset emakot, jotka istuskelevat paljon sekä porsivat emakot ovat suurin riskiryhmä sairastua. Tässäkin tapauksessa riittävällä liikunnalla voidaan osa virtsatietulehduksista estää, koska se lisää virtsaamistiheyttä ja virtsatiet puhdistuvat paremmin. Riittävästä vedensaanti ympäri vuorokauden on myös tärkeää.

Huono karsinahygienia aiheuttaa myös herkästi kohtutulehduksia. Kun sian ulkosynnyttimet tahriintuvat ulosteesta, bakteereita kulkeutuu herkästi kohtuun siemennyksen, astutuksen tai porsimisen seurauksena. Koska kohtutulehdukseen sairastunut sika valuttelee bakteereja ympäriinsä, se kannattaisi eristää aina muista.

Stressaantuneena ja turhautuneena sika saattaa pureskella lajitovereidensa häntiä. Pahimmillaan pureskellusta, tulehtuneesta hännästä tulehdus voi levitä koko sikaan, jolloin ensimmäisenä pettävät sian takajalat. Pureskelua voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä erilaisin virikkein.


sika1.JPG