TÄRKEITÄ YRITYKSIÄ

SKJO eli Suomen Kotieläinjalostusosuuskunta ylläpitää M-, Y-, H-, ja Duroc-rotujen kantakirjaa, sekä koordinoivat maaseutukeskuksia, jotka tekevät sikojentarkkailua.

ETU-organisaation tehtävänä suomalaisilla sikatiloilla on tehostaa ja yhtenäistää terveydenhuollon toimintatapoja. Sikaterveydenhuollon tavoitteena on löytää keinoja yrityksen tuloksen nostamiseen, ottamalla huomioon eläinsuojelulliset ja eettiset asiat. Tarkoitusena on pitää eläintauti tilanne mahdollisimman alhaisena ja ehkäistä tautien aiheuttamia tappiota sikaloissa.

SIKAVA ylläpitää sikaloiden terveysluokitusrekisteriä, jonka avulla voidaan mm. seurata sikaloiden tautitilannetta ja seurata tiloille luovutettavia lääkkeitä. Rekisterin avulla voidaan helpottaa myös teuraskuljetuksia, koska teurastamot voivat järjestää kuljetukset ja teurastukset siten, että sairaat eläimet eivät tartuta terveitä eläimiä.

FABA on kotieläinjalostuksen asiantuntija, jonka palveluihin kuuluu tilatestaus, sikavälitys, sikatarkkailu, jalostussuunnittelu, laatuporsastarkastukset sekä kantakirjaus.

EVIRA ylläpitää sikarekisteriä, josta selviää sian elämän kaari, siirtoineen ja porsimisineen. Rekisterin avulla voidaan helposti kartoittaa mahdollinen epidemiatilanne ja suunnitella tarvittavat torjuntatoimet kustannustehokkaasti. Tiedot rekisteriin saadaan eläinten välittäjiltä ja tuottajilta.

ETT eli eläintautien torjunta yhdistys jakaa tietoa eläintaudeista ja niiden ehkäisystä sekä vastaa eläintautivakuutusten kehittämisestä. Sikava kuuluu ETT: n alaisuuteen.